Ska man ta Stefan Löfvens försöksballonger på allvar?

Statsminister Stefan Löfven ägnar sig alltmer åt att skicka upp försöksballonger för att testa opinionen. Senast det skedde var idag, lördag, under Ekots lördagsintervju. Där förklarade Löfven att han tyckte att mobiltelefoner borde förbjudas i skolorna. Han refererade till en undersökning som visat att eleverna lär sig mycket bättre om mobiltelefoner är förbjudna under lektionerna.

Egentligen slår Stefan Löfven in öppna dörrar. Självklart anser de flesta att elever som ägnar sig mera åt sina mobiler på lektionerna än att lyssna på vad lärarna har att säga är en styggelse, som borde förbjudas omedelbart. Lärarna skulle t ex kunna samla in elevernas mobiltelefoner före lektionerna och lämna tillbaka dem när lektionerna är slut. Märkvärdigare än så är det inte. Detta sker faktiskt här och var redan idag.

Folkpartiledaren och förre utbildningsministern Jan Björklund gladdes idag åt att Stefan Löfven äntligen hade lyssnat på vad Björklund själv föreslagit för flera år sen, nämligen att mobiltelefoner på lektionerna borde förbjudas. Jan Björklund hade då och har självfallet fortfarande rätt – liksom Stefan Löfven.

Men efter Löfvens utspel idag fördömdes förslaget omedelbart av lärarfacket. Mobiltelefoner under lektionerna är det minsta problemet, sa en företrädare för lärarfacket. Det finns problem som är mycket större och borde lösas först. En mycket märklig inställning.

Även om det finns problem inom skolan som är allvarligare och som måste lösas snabbt, så är det väl ingen katastrof om man börjar med att ta ifrån eleverna deras mobiler. Det är ju bara tillfälligt. Eleverna får ju tillbaka telefonerna igen, när lektionerna är över. Här gör lärarfacket det goda till det bästas fiende.

Men frågan är om man egentligen ska bry sig om Löfvens försöksballonger. Det är inte första gången han släpper iväg sådana. När det gäller tiggeriet på gatorna har han också varit ute och rutit med högt tonläge.

Tyvärr tror jag inte att Löfven vågar föreslå en lagstiftning som stoppar mobilanvändning under lektionerna när det kommer till kritan. Om föräldrar, fackliga organisationer och debattörer som är emot hårdare disciplin i skolorna börjar protestera och tala om integritetskränkning och annat, ja då kommer Löfven och regeringen säkerligen att fega ur och låta eleverna fortsätta att missköta skolarbetet bäst de vill.

Det är tråkigt om det blir så. En politiker, inte minst en statsminister, ska leda – inte ledas av uppiskade opinioner, om detta görs mot bättre vetande. Problemen i skolorna idag är så stora, att det gäller att visa handlingskraft.

Stå på dig, Stefan Löfven. Du har rätt i sak. Det är det viktigaste. Fega inte ur nu.