Smittspridningen på Västkusten fortsätter att öka. Det visar att regeringen borde ha väntat med att lyfta bort reserestriktionerna.

Jag ska fatta mig kort idag men jag måste ändå än en gång konstatera hur fel det var av regeringen och Folkhälsomyndigheten att från och med den 13 juni släppa alla reserestriktioner i Sverige.

Sara Byfors, enhetschef Folkhälsomyndigheten
Bild: skärmavbild

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att ytterligare 77 människor sen igår hade avlidit i covid-19. Snart är det 5 000 svenskar som har dött av coronaviruset och nästan 43 000 som har smittats.

Här syns det tydligt hur kurvan (den lila) över nya smittad skjuter i höjden.
Bild: folkhälsomyndigheten.se

Sen igår har också nästan 1000, närmare stämt 997, nya smittfall bekräftats, varav fortfarande många i Västra Götaland. Samtidigt har polisen i Västra Götaland gett tillstånd för en ny demonstration för mänskliga rättigheter i Göteborg ikväll. Vi kan räkna med att det  i n t e  kommer 50 personer utan tusentals. Idag fick jag också veta att det var 8 000 personer som demonstrerade i Stockholm i onsdags kväll – trots att polisens tillstånd bara gällde 50 personer. Det är en ren skandal som jag är förvånad över att ingen ansvarig har ifrågasatt.

Testning för covid-19
Bild: folkhälsomyndigheten.se

Det verkar som om frågan om restriktioner eller ej helt har blivit en politisk fråga – trots att det borde vara en epidemiologisk fråga. Just nu verkar det vara viktigare att hålla svenska folket på gott humör genom att indirekt tillåta massdemonstrationer – trots att alla vet att smittspridningen fortgår. Det är en mycket, mycket farlig väg som regeringen har slagit in på. Folkhälsan måste alltid sättas före eventuella rättigheter att röra sig precis så fritt som man vill.

Att alltfler nya smittfall upptäcks varje dag beror självklart på att testningarna har ökat. Det gör att man varje hittar fler covid-19-positiva människor. Självklart. Men det verkar inte som om regionerna i landet har förstått att det kan vara farligt att det går omkring människor som visar sig vara smittade, även om dessa personer själva inte uppvisar några allvarliga symptom.

Testning för covid-19
Bild: folkhälsomyndigheten

MEN DET BEHÖVER INTE BETYDA ATT DE INTE SMITTAR ANDRA. De är i själva verket smittbärare. Även om de inte har blivit sjuka själva så kan de överföra smittan på andra. Så när alltfler nya smittofall bekräftas ska det tas på allvar. Så sker inte. Man bara försvarar sig med att testerna blir fler.

Sverige har redan väckt både muntration och djup oro i omvärlden över vår liberala linje i coronafrågan. Risken är nu att Sverige blir till ett ännu större åtlöje ute i Europa och bland våra nordiska grannar när vi nu förefaller välja att släppa det mesta  fritt. Polisen tillåter demonstrationer med tusentals deltagare. Folk får resa vart de vill i landet utan restriktioner. Visserligen förmanas vi alla att iaktta avstånd och inte samlas i för stora grupper – men vem bryr sig idag. Pandemin är ju över …? Eller är den inte det?

Nej, smittspridningen fortsätter i ökad takt

Stefan Löfven, du skulle bli populärare som statsminister om du inte ansträngde sig så mycket för att vara populär. Att vara impopulär på grund av tuffa restriktioner kan nämligen betala sig på sikt.

Tuffa restriktioner kommer att betala sig på sikt, anser jag.
Bild: Elisabet Höglund

Trevlig helg – även om nationaldagen i morgon kommer att regna bort.