Tro inte på talibanernas inställsamma löften! Sharialagar ska fortsätta att gälla och dessa kommer att förtrycka kvinnorna även i fortsättningen.

Det tog inte mer än elva dagar för talibanerna att ta över hela Afghanistan sen USA och övriga västländer lämnat landet. Den afghanska armén på 300 000 man kapitulerade mer eller mindre direkt. De stora städerna Mazar-i-Sharif, Kandahar och Kabul intogs utan något som helst motstånd.

Afghanistans förre president Ashraf Ghani.
Bild: Shutterstock/köpt bild

Samtidigt flydde landets president Ashraf Ghani hals över huvud till grannlandet Tadzjikistan i söndags. Vittnen ska ha sett honom fly i en helikopter som var fullproppad med pengar. En talesman vid den ryska ambassaden i Kabul sk ha sagt att en del av pengarna låg kvar på asfalten eftersom allt inte fick plats i helikoptern.

Vilken krake till president! Han stack – med folkets pengar!

Det finns till och med uppgifter om att presidenten ska ha fått fri lejd av talibanerna att fly landet. En talibansk chaufför ska ha kört honom till helikoptern. Jag reserverar mig dock för dessa uppgifter men stämmer de tyder det på att det fanns en hemlig överenskommelse mellan talibanerna och presidenten att hans flykt från Afghanistan skulle underlättas.

Bilder från huvudstaden Kabul
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Normalt brukar det sägas att kaptenen är den siste som ska lämna skutan vid en fartygskatastrof. I Afghanistan blev presidenten den förste att lämna det sjunkande skeppet. Det säger en del om den moral som karaktäriserade både presidenten, den förra afghanska regeringen och den afghanska armén. De bjöd in talibanerna att ta över landet.

Bara detta är en märklig historia som efteråt borde bli föremål för politisk granskning av oberoende forskare.

Helikopter i Afghanistan
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Å andra sidan var det väntat att talibanerna skulle ta över Afghanstan i samma ögonblick som USA och andra Nato-länder (inklusive Sverige) lät sina styrkor lämna landet. Den tjugo år långa internationella USA-ledda militära närvaron föll till marken som en pannkaka. Det är ingen överdrift att påstå att engagemanget i Afghanstan är USA:s största militära misslyckande. Sverige har heller inte mycket att yvas över.

Afghanska kvinnor i burka
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Västvärldens länder som har försökt skapa någon slags konstgjord demokrati i Afghanistan har idag anledning att känna skam. Den så kallade demokrati som de utländska interventionerna skapade var skör som en porslinsdocka. Det visar inte minst det sätt på vilket de afghanska ledarna lämnade landet. De trodde inte själva på sin demokrati, en demokrati som bara blev en pappersfigur och inte lyckades förändra det afghanska samhället i grunden.

Dödade afghaner under strider med utländska soldater
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Vi får hoppas att USA, Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och andra beskäftiga världsförbättrare håller sig borta från den här sortens demokratiskapande i framtiden. Man kan inte framkalla demokrati med vapenmakt. Demokrati kan bara födas ur det egna folket vilja. Det afghanska folket och det afghanska samhället var inte moget för detta.

Mellan 1996 och 2001 styrde talibanerna  Afghanistan med järnhand och hårda sharia-lagar . Då gällde stränga religiösa lagar, allt i profeten Mohammeds anda. Den som bröt mot dessa lagar riskerade dödsstraff eller kroppsstraff. Kvinnoförtrycket var omfattande. Fria medier var förbjudna.

Afghanska regimsoldater ler mot kameran
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Det var en grupp fundamentalistiska islamister som styrde landet. Inga avvikande åsikter tolererades. Kvinnor tilläts inte arbeta eller lämna hemmet utan en manlig ledsagare. Flickor fick inte gå i skolan. Film och musik var förbjudna nöjen.

Många afghaner är idag livrädda för att det talibanska maktövertagandet kommer att betyda en upprepning av den gamla terrorn. Miljontals afghaner vill idag helst fly landet men frågan är om de kommer att lyckas, i varje fall inte luftvägen.

Afghanska flyktingar från 2015
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Och vem vill ta emot dem? Inte EU-länderna i alla fall. Inget EU-land vill se en upprepning av den flyktinginvasion som kom till Europa 2015 och som kullkastade alla länders förmåga att integrera och försörja de nyanlända flyktingarna. Det här blir en svår nöt för EU att knäcka. Det kommer också att innebära stora påfrestningar både på det internationella samfundet och på i-ländernas förmåga till sammanhållning.

Men den stora frågan är vad som kommer att hända i Afghanistan. De nya talibanledarna har redan förklarat att Afghanistan ska förbi en islamsk och muslimsk stat styrd av Sharia-lagar.

Den talibanske talesmannen Zabidullah Mujahid håller presskonferens
Bild: tweet247.net

Men detta kärva budskap har talibanerna nu under de första dagarna bäddat in i lite jordgubbsdoftande sockervadd. Igår eftermiddag, tisdag, höll de nya talibanska ledarna sin första internationella presskonferens. Presskonferensen leddes av Zabihullah Mujahid, som är rörelsens talesperson. Han kom med flera överraskande utspel, varav de flesta sannolikt bör tas med en stor nypa salt.

Han sa bland annat att kvinnor i fortsättningen skulle tillåtas arbeta och studera. Kvinnors rättigheter skulle respekteras  – men under Sharia-lagarna. Han förklarade också att relationerna med andra länder skulle bibehållas.

Afghanska flyktingflickor
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

”Vi försäkrar er att det inte kommer att förekomma någon diskriminering av kvinnor men inom ramen för vårt sharialagverk”, underströk Mujahid.

”Kvinnor är en viktig del av vårt samhälle”, fortsatte han. ”Kvinnor ska kunna arbeta inom utbildning och annat. Det får inte finnas någon diskriminering av kvinnor, inom ramen för vad den islamska sharialagen säger.”

”Vi kommer att garantera kvinnor deras rättigheter att arbeta inom sharialagen. I alla sektorer där samhället behöver dem kommer de att kunna verka.”

Kvinnor ska inte längre behöva bära burka, bara hijab, har talibanerna utlovat
Bild: moroccosaharatourism.comdd

Talibanerna har nu också lovat att kvinnorna inte längre behöver bära burka (som täcker hela ansiktet). De behöver bara bära hijab där ansiktet är blottat. Juste, eller hur?

Han utlovade också att ”fri press” skulle tillåtas men den fria pressen skulle verka för ”enighet” i landet och förhålla sig till ”islamiska värderingar.”

”Islam är väldigt viktigt i vårt land”, sa han. ”Inget bör gå emot islamiska värderingar.”

Kvinna i hijab
Bild: nike.com

Han lovade också att ingen hämnd skulle utkrävas mot till exempel tolkar och andra som har arbetat för utländska nationer. Trots dessa löften förekommer uppgifter om att talibaner redan har gått från hus till hus och registrerat människor som har arbetat för utländska organisationer i Afghanistan.

Lyssnar man på vad talibanerna sa på presskonferensen så undgår man inte alla brasklappar som stoppades in här och var bland löftena. Kvinnorna skulle få arbeta och studera ”men hela tiden inom ramen för sharialagarna”. Pressen skulle vara fri men den fick inte kritisera talibanerna och den måste respektera islamska värderingar. Ingen diskriminering skulle ske av kvinnor – också det löftet med ”sharia-lagarna som grund” etc. etc.

Afghanska kvinnor
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Vem är så dum att han eller hon tror på de här löftena? De är inte värda ett vitten. Löftena är lika tomma som ett urblåst ägg och syftar endast till att få omvärlden att tro att talibanerna har förändrats, att de har lärt sig något av det sätt på vilket de styrde landet i slutet av 90-talet. I själ och hjärta är det samma slags rörelse med samma ideologiska ryggsäck, med samma otidsenliga värderingar, som särskilt drabbar kvinnor och barn.

Liten afghansk flicka
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

När de nya talibanska ledarna nu säger att de vill ha en dialog med sitt eget folk och att alla afghaner ska inkluderas i landets styre och att flickor ska få gå i skolan så klingar de falskt. Många afghaner tror inget annat än att talibanerna ska återinföra de grymma islamska lagar som de styrde landet med mellan 1996 och 2001.

Bevis på detta är de fasansfulla scener som häromdagen utspelade sig på Kabuls flygplats när tusentals afghaner försökte komma med de flygplan som skulle lämna landet. Skott avlossades oh flera dödades.

Skärmdump från Kabuls flygplats där tusentals afghaner kämpade för att få komma med ett flygplan ut ur landet.

Är det sådana scener vi kommer att få se vid gränserna framöver, scener där desperata och förtvivlade människor med livet som insats försöker fly från det talibanska väldet – utan att egentligen ha något större hopp om att bli mottagna någon annanstans.

Utomstående betraktare menar idag att den tillkämpade försonlighet som de talibanska representanterna har visat de senaste dagarna bara är påklistrad. När den sista utländske soldaten har lämnat afghansk mark kommer de nya ledarna att visa sitt rätta ansikte.

Afghanistan är et kargt och fattigt land
Bild: Shutterstock.com/köpt bild
Mest bestående av berg och ökar
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Det är också vad många fruktar. Samtidigt har talibanerna ett intresse av att bli accepterade av omvärlden. De vill kunna bedriva handel med andra länder. De är i skriande behov av det utlandsbistånd som har strömmat in i landet under den 20-åriga ”militärockupationen”.

Zabidullah Muhajid sa på gårdagens presskonferens att alla utländska medborgare i landet ska skyddas och att alla som har arbetat för den amerikanska militären och stridit mot talibanerna ska få amnesti och inte kommer att skadas.

”Vi kommer inte att hämnas. Jag vill inte att dessa människor ska lämna Afghanistan utan stanna i sitt land. Vi vill att de ska tjäna sitt hemland.”, sa Muhajid. ”Vi vill inte ha några yttre eller inre fiender och vi vill ha bra kontakt med våra grannländer.”

Afghanska kvinnor
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Hur mycket av detta var sant och hur mycket var politisk propaganda? Det är knappast någon 10 000-kronorsfråga. De flesta känner på sig att de vet svaret. Talibanerna har tidigare visat tålamod och orkat bida sin tid. När deras tid kommer – vilket den har gjort nu – kommer de förmodligen att styra Afghanistan på det sätt de själva vill.

Miljoner kvinnor och barn – men även män – kommer med tiden inse att de har blivit grundlurade. Men då kanske det redan är för sent. Världen kommer också att inse att den har blivit grundlurad. Kanske kommer terrorismen att fortsätta att frodas inom afghanskt territorium. Opiumodlingen kommer att bestå, knarkhandeln likaså, eftersom denna är landets viktigaste inkomstkälla.

Opiumodlingen – landets viktigaste inkomstkälla
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Så tro inte på dessa skäggiga män som försöker låtsas att de har blivit goda och rättfärdiga människor. De är av samma skrot och korn som deras talibanska bröder var tidigare.

”Tro inte på dessa skäggiga män”, säger jag