Utse Carl Bildt till näste general-sekreterare i FN!

Förenta Nationerna, FN, ska snart byta generalsekreterare. Den sista december nästa år avgår den nuvarande sydkoreanske generalsekreteraren Ban Ki-moon från sin befattning. Innan dess måste FN:s medlemsstater enas om en ny generalsekreterare.

Copyright: Zixian/Dreamstime.com – Interview Carl Bildt Photo

Jag har ett förslag: Carl Bildt, tidigare svensk utrikesminister och statsminister samt partiledare för moderaterna. Jag tycker att Carl Bildt vore som klippt och skuren för detta uppdrag. Han har i sitt utrikespolitiska arbete under en lång period stått FN nära.

Copyright: Izanbar/Dreamstime.com – New York view from river with UN tower

Carl Bildt fick sitt internationella genombrott under kriget på Balkan 1991-1995. 1995 utsågs han till medlare i kriget tillsammans med bl a amerikanen Richard Holbrooke. Efter fredsavtalet efter Balkankrigen, det s k Dayton-avtalet, utsågs Bildt till s k hög representant i Bosnien-Herzegovina med uppdraget att medverka till att implementera fredsavtalet politiskt och civilt i Bosnien. Det var under den perioden Carl Bildt träffade sin hustru EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt.

Copyright: Palinchak/Dreamstime.com – 12th Annual Meeting of Yalta European Strategy

Bildt fick kritik från många håll för sina insatser på Balkan, bl a för att alltför mycket ha sympatiserat med serbiska intressen. Han påstås också ha haft en "nonchalant" inställning till massakern i Srebrenica där närmare
8 000 bosniaker, d v s bosniska muslimer, slaktades av bosnienserbiska styrkor.

Copyright: Delikatesy/Dreamstime.com – Potocari, Bosnia and Herzegovina

Å andra sidan har Balkan historiskt sett varit en av de regioner i världen som varit mest splittrad och mest drabbad av hatiska och blodiga inbördeskrig. Med andra ord har det alltid varit svårt att göra någon på Balkan nöjd.

1999 utsågs Carl Bildt till FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annans särskilda sändebud ("special representative") på Balkan. Detta uppdrag hade han fram till 2001. Mellan 2006 och 2014 var Bildt utrikesminister.

Copyright: Apn68140/Dreamstime.com – United Nations in New York

Så Carl Bildt har enligt min mening stora kvalifikationer för att bli vald till FN:s näste generalsekreterare. Dels är det dags för en europé på den posten. Dels har Bildt den rätta kompetensen. Det som talar emot honom är hans ålder. Han är 66 år men enligt min mening still-going-strong. Åldern får aldrig vara ett hinder när kunnighet och erfarenhet finns.