Att ifrågasätta Israels politik är som att hoppa från 10 000 meters höjd utan fallskärm

Återigen har det varit dags för Israels politiska ledning att kritisera Sverige. Detta sen utrikesminister Margot Wallström i riksdagen i fredags fördömde både palestinska knivattacker och det hon kallade Israels "utomrättsliga avrättningar" av palestinier, när hon ombads att ge regeringens syn på höstens palestinska knivattacker mot israeler.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu
Copyright: Rafael Ben-Ari/Dreamstime.com

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu reagerade ursinnigt när han fick kännedom om Wallströms ordval
"utomrättsliga avrättningar". Wallströms uttalande var "skandalöst" och "kränkande för Israel", sade Netanyahu och menade att Wallström och Sverige kastar ogrundade beskyllningar mot Israel. Enligt Netanyahu respekterar Sverige inte Israels rätt att försvara sig.

Utrikesminister Margot Wallström
Foto: Regeringskansliet

Detta ordkrig är olyckligt men inte oväntat. Sverige ligger just nu väldigt dåligt till hos den israeliska regeringen. Margot Wallström har flera gånger utmanat Israel och den israeliska ockupationspolitiken och varje gång fått svar på tal. Den (S)-ledda regeringens erkännande av Palestina förra hösten blev en särskilt obehaglig nagel i ögat på Israel.

Israeliska soldater
Copyright: Rrodrickbeiler/Dreamstime.com

Wallströms beskyllningar mot Israel i fredags (som hon senare tog tillbaka) var naturligtvis olyckliga – men inte lögnaktiga. Det fel Margot Wallström gjorde var att hon inte underbyggde sitt uttalande om "utomrättsliga avrättningar" med fakta och bevis. Hon borde ha hänvisat till vad människorättsorganisationer både i och utanför Israel har sagt om den här sortens avrättningar. Hon borde ha konsulterat folkrättsexperter för att få hjälp att göra de adekvata formuleringarna. Hon borde ha helgarderat sig eftersom hon naturligtvis borde ha förstått att Israel skulle reagera på hennes uttalande. Det var ännu ett bevis för dåligt omdöme hos svenska regeringsledamöter.
Wallström föll till marken utan fallskärm.

Israeliska soldater och en palestinsk pojke
Copyright: Rrodrickbeiler/Dreamstime.com

När det kommer till själva sakfrågan, d v s om det förekommer s k utomrättsliga avrättningar av palestinier i Israel, så har detta bevisats åtskilliga gånger. Sen början av oktober i år har nya oroligheter mellan palestinier och israeler fått många att frukta att en ny palestinsk intifada, ett nytt palestinskt uppror, är på väg. Det skulle i så fall bli det tredje i ordningen.

Det finns bevis för att israeliska soldater har skjutit ner och dödat palestinier i samband med bråk och skärmytslingar. Det är också ett faktum att en ny sorts palestinsk terrorism har fötts, knivterrorismen. Unga palestinska män och pojkar utrustade med kniv har vid ett flertal tillfällen gått till attack både mot vanliga israeliska medborgare och mot poliser.

Premiärminister Benjamin Netanyahu
Copyright: Rafael Ben-Ari/Dreamstime.com

Detta är förkastligt och måste kraftigt fördömas. Självklart har Israel rätt att skydda sig mot sådana attacker. Men detta ska självfallet ske enligt den rättspraxis som borde finnas i en rättsstat. Har någon dödat eller skadat en annan människa i Israel ska han eller hon självklart ställas inför rätta, förhöras och dömas (eller frikännas). I Israel har istället i många fall soldater bara skjutit ihjäl de palestinier de uppfattat som hotfulla. Det är detta som kallas "utomrättsliga avrättningar". Det finns även ett engelskt ord för detta: "extrajudicial executions". Dessa avrättningar har blivit ett hett debattämne under hösten även i Israel. Det är alltså inte bara Sveriges utrikesminister som har reagerat.

Israeliska soldater och en palestinsk pojke
Copyright: Rrodrickbeiler/Dreamstime.com

Den israeliska medborgarrättsorganisationen B´Tselem har nyligen i ett öppet brev till premiärminister Benjamin Netanyahu fördömt det som B`Tselem betraktar som summariska avrättningar utförda av israeliska säkerhetsstyrkor. Organisationen menar att den israeliska statens vedergällningsaktioner mot palestinier
(även knivburna sådana) inte står i proportion till de brott dessa palestinier har begått.

Även Amnesty har i flera rapporter tagit upp de s k utomrättsliga avrättningarna i Israel och riktat hård kritik mot dessa. Så Margot Wallström är än en gång ingalunda ensam om att ha tagit upp frågan. Däremot borde hon ha preciserat sig bättre, eftersom det här är en så oerhört känslig fråga.

En tändande gnista i den här israeliska debatten var när den israeliska polisen den 4 oktober i år med tio skott sköt ihjäl en 19-årig palestinier, Fadi Alloun, i Jerusalem. Enligt polisen hade Fadi Alloun skadat en 15-årig israelisk pojke med kniv. Huruvida detta påstående stämmer råder det fortfarande delade meningar om men händelsen väckte oerhört starka känslor i Israel.

Än en gång vill jag påpeka att palestinsk terrorism, oavsett om det handlar om dödande med vapen, bomber eller knivar, ska fördömas och beivras. Det är inte det saken gäller. Vad saken gäller är just bristen på proportionalitet mellan de palestinska attackerna och de israeliska motattackerna.

Sen den 1 oktober har israeliska styrkor dödat 102 palestinier (av vilka 63 identifierats som förövare). De palestinska attackerna har dödat 19 israeler. Det är detta som kallas brist på proportionalitet.

Det är också värt att tillägga att avrättningar utan föregående rättsprocess är ett brott mot FN:s Allmänna Deklaration om Mänskliga Rättigheter, mot Konventionen om Medborgerliga och Politiska Rättigheter, mot
den fjärde Genèvekonventionens artikel 3 och räknas enligt Romstadgan för den Internationella Brottmålsdomstolen som krigsbrott. Dessutom avskaffade Israel dödsstraffet för mord redan 1954.

Detta är bra att känna till i sammanhanget.