Coronasmittan fortsätter att öka i Sverige och antalet dödsfall i Sverige är nu mer än dubbelt så många som dödsfallen i de andra nordiska länderna tillsammans!

Idag, den 3 juni, har ytterligare sen igår 74 personer avlidit i covid-19. Det visar att pandemin fortfarande skakar Sverige på ett sätt som Folkhälsomyndigheten och regeringen aldrig hade räknat med. Det betyder att antalet dödsfall nu uppgår till 4 542, en oroväckande hög siffra.

Bild: kungalv.se

Samtidigt ser vi också en kraftig ökning av antalet nya bekräftade smittfall. Bara sen igår har antalet smittade ökat med 889 fall och uppgår idag till 40 803 fall. Det är den största ökningen under ett enda dygn sen i april månad.

Bilder: Elisabet Höglund

Jag har sammanställt antalet nya bekräftade fall sen den 1 maj i år, alltså under de senaste 33 dagarna. Sammanställningen visar att antalet nya fall hittills sen den 1 maj har varit i genomsnitt 573 fall per dag. Även om kurvan har planat ut något så handlar det fortfarande om en uppgång.

Orsaken till att så många nya fall upptäcks är coronatestningen av sjukvårdspersonal. Dessa tester, som nu är omfattande, visar att mörkertalet när det gäller smittspridningen har varit mycket stort. Även om sjukvårdspersonalen är en särskilt utsatt grupp vet vi att den smitta som hittills har funnits samhället har varit dold för oss, är stor. Detta är djupt illavarslande och inget annat än ett underbetyg åt både regeringen, myndigheterna och dem som har varit ålagda att utföra testerna.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bild: se.linkedIn.com

Det visar också – som jag tidigare har påpekat här på min blogg – att statistiken från Folkhälsomyndigheten över antalet smittade hela tiden har varit missvisande. Tidigare har bara smittade som tagits in på sjukhus och som har testats där ingått i statistiken, vilket bara är en del av det totala antalet smittade.

Eftersom coronatestningen nu ökar i Sverige kommer vi att få se många nya fall varje dag, fall som vi inte såg tidigare eftersom det var så få som testades. Detta är djupt otillfredsställande, inte minst när det gäller att bedöma hur stor smittspridningen i covid-19 har varit i Sverige.

Vi ser en avflackning men inte den fortsatta nedgången vi hoppats på”, erkände statsepidemiolog Anders Tegnell i samband Folkhälsomyndighetens presskonferens ida, onsdag

Kurvan över antalet smittade i Sverige stiger uppåt   Källa: Folkhälsomyndigheten

Jag har också också jämfört antalet dödsfall i Sverige per 100 000 invånare med antalet dödsfall i våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland. Och bilden är besvärande för Sverige.

Sverige har idag mer än dubbelt så många dödsfall i covid-19 per 100 000 invånare som Norge, Danmark och Finland har tillsammans! Detta enligt aktuell dödsfallsstatistik från Världshälsoorganisationen WHO.

De nordiska länderna är definitivt ingen enhetlig grupp.
Bild: norden.org

Så här ser bilden ut:

Sverige Danmark Finland Norge
436 99 57 44

 

Sverige                               436 döda

Norge/Danmark/Finland    200 döda                      Källa: WHO

Situationen i Sverige är alltså mörk. Uppgifterna är inte uppmuntrande varken för regeringen eller för Folkhälsomyndigheten, för regionerna och kommunerna i Sverige. Klart är att den här utvecklingen är en direkt följd av den svenska strategin. Genom att hålla samhället öppet under pandemin blir den naturliga följden att pandemin förlängs och sträcks ut i tiden. Coronapandemin i Sverige kommer att bli en segdragen historia och kommer att förlama det svenska samhället inte bara under resten av det här året utan långt in på nästa år.

Dagens tillbakablickande debatt är fullkomligt meningslös, menar jag
Bild: Elisabet Höglund

Just nu rasar debatten mellan medier och Folkhälsomyndigheten om den svenska strategin hade sett annorlunda ut om man redan i vintras visste vad som skulle komma att ske. Den debatten är fullkomligt meningslös. Ingen kan vrida tillbaka bandet. Vi står idag i en situation som vi har försatt oss i själva. Den går inte att göras ogjord, hur mycket man än ångrar sig.

Pseudodebatt, kallar jag det. Hantera situationen som den är idag istället för att blicka bakåt.