Coronaviruset spela oss hela tiden ett djävulskt spratt. Det muterar ständigt och blir mer aggressivt och smittsamt ju mer vi vaccinerar oss.

När vaccinet mot coronaviruset väl anlände och började användas vid årsskiftet 2020/2021 så sades det allmänt från regeringen och Folkhälsomyndighetens sida att nu skulle viruset besegras. Vaccinet skulle vara det som stoppade virusets framfart. Visserligen skulle inget av de olika vaccinsorterna ge ett hundraprocentigt skydd men från myndighetshåll garanterades alla att man inte skulle bli allvarligt sjuk om man råkade bli smittad även om man var vaccinerad.

Vaccination
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Vaccinet var det halmstrå alla klamrade sig fast vid. För mig och för flertalet svenskar var det självklart att låta vaccinera sig. Otåligheten var stor när vaccinet inledningsvis dröjde så länge. Sen dess har vaccinationerna rullat på trots att det fortfarande är alldeles för många svenskar som inte har låtit vaccinera sig.

Grafik: Elisabet Höglund

Det är framförallt tre olika vacciner som stora delar av jordens befolkning har vaccinerats med. Det är Astra Zenecas vaccin, som inte längre ges i Sverige eftersom vaccinet fick dåligt rykte på grund av olika biverkningar och lägre skyddseffekt än de andra. Det är Modernas vaccin och det är Pfizers vaccin. Själv har jag blivit vaccinerad med två doser av Astra Zenecas vaccin och dos av Modernas vaccin.

Den 5 januari 2022 var det enligt Folkhälsomyndigheten 7 412 543 personer i Sverige som hade vaccinerats med minst 2 doser. Det motsvarar 82 procent av befolkningen.

Min första vaccinspruta fick jag på Älvsjömässan i Stockholm den 6 april 2021. Den andra sprutan fick jag i mitten av juni och den tredje dosen den 1 december 2021.
Bild: Elisabet Höglund

Samma dag var det 2 569 418 personer i Sverige som hade vaccinerats med 3 doser. Det motsvarar knappt 31 procent av befolkningen. Det står alltmer klart att det är minst 3 vaccindoser som behövs för att vi ska våga känna oss någorlunda säkra på att viruset inte tar överhanden. Det talas till och med på sikt om 4 doser. Andra spekulerar i att vi kommer att bli tvingade att vaccinera oss varje år i fortsättningen för att skydda oss mot coronaviruset. Det är inte alls uteslutet.

Samtidigt som svenska folket har vaccinerat sig med alltfler doser har coronaviruset muterat flera gånger. Att ett virus ständigt muterar är väl känt. Virusets arvsmassa genomgår ständiga förändringar för att viruset helt enkelt ska kunna hålla sig själv vid liv.

Coronaviruset
Bild: Acetec.se

Hittills har fem olika virusvarianter konstaterats i världen sen pandemin bröt ut någon gång i slutet av 2019 eller början av 2020. Den första varianten var Alfa-varianten. Nästa blev Beta-varianten. Sen följde Gamma-varianten. Därpå kom Delta-varianten och nu senast har vi drabbats av den exceptionellt smittsamma Omikron-varianten som alla fruktar.

Smittostaplarna talar sitt tydliga språk. Igår nåddes all time high med över 17 000 smittade på ett dygn.
Källa: Folkhälsomyndigheten
Grafik: Elisabet Höglund

Alfa och Delta har tidigare under pandemin  varit de mest spridda varianterna men nu ser experterna att Omikron-varianten håller på att ta över. Varje ny mutation verkar också göra viruset mer aggressivt och mer smittsamt. Den galopperande smittspridningen i Sverige just nu ser också ut att hänga samman med Omikron-variantens snabba framfart.

Experter granskar coronavaccinerna
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Samtidigt som de nya mutationerna har tagit över har vaccinationerna fortgått världen över. Jag är ingen virolog men den slutsats man skulle kunna dra är att vaccinet påverkar viruset så att det tenderar att genomgå nya mutationer. Viruset har ju ett enda mål: att ta sig in i människans celler. När vi vaccinerar oss blir vi till stor del immuna mot viruset och dess olika varianter. Då blir det svårare för viruset att ta över våra celler. Viruset muterar då och blir mer aggressivt och mer smittsamt.

Folk köar för att få bli vaccinerade
Bild: Elisabet Höglund

Det handlar alltså om ett ständigt pågående krig mellan människan och Corona-viruset. Ju mer vi själva försöker skydda oss mot viruset desto mer aggressivt blir viruset. Det råder med andra ord ett permanent  krigstillstånd i världen – inte ett krigstillstånd mellan nationer och grupper av människor utan mellan människor och ett särskilt uthålligt och envist influensavirus.

Festligheterna fortsätter samtidigt som viruset skenar
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Med detta vill jag naturligtvis inte säga att vi ska sluta att vaccinera oss. Tvärtom. Det är fortfarande alldeles för många i Sverige som inte ens har tagit sin första vaccindos. Det är skandalöst och oförlåtligt, ja nästan kriminellt. Det är osolidariskt mot alla medmänniskor och bidrar till att bryta ner den motståndskraft som vi andra med stor möda tillsammans har byggt upp.

Astra Zenecas vaccin
Bild: Shutterstock.com/köptbild

Vem vinner då till slut detta krig? Ja, förhoppningsvis människan. Samtidigt får vi kanske räkna med att detta coronavirus kommer att finnas kvar för lång tid framöver som ett vanligt influensavirus. Vi kanske aldrig kommer att slippa det men genom regelbundna vaccinationer kanske vi kan hålla det stången.

”Jag är ingen virolog men jag ser vad som sker runtomkring mig i Sverige.”

God Fortsättning på det nya året, kära läsare!