Dagens skandal: Fyra eritreanska gruppvåldtäktsmän slipper utvisning från Sverige. ”De riskerar att bli förföljda om de återvänder hem”, säger Södertörns tingsrätt!

 

Den mycket råa och hänsynslösa gruppvåldtäkten ägde rum en natt i slutet av juni 2022 i ett skogsområde utanför Flemingsberg i Huddinge kommun söder om Stockholm. Det var fyra eritreanska män som tillsammans våldtog en 40-årig kvinna från Hägersten.

Flemingsbergs station
Bild: Flemingsberg

Kvinnan våldtogs inte en gång utan två gånger under samma dygn och dessutom av samma gärningsmän. Den första våldtäkten begicks tidigare på dagen i en hiss på Flemingsbergs station av två av de eritreanska männen, båda i 35-årsåldern. Vid tillfället ska dessutom en av männen ha ringt efter en tredje man och gett honom i uppdrag att hålla vakt utanför hissdörren medan våldtäkterna pågick.

Hiss på Flemingsbergs station – i denna hiss våldtogs den 40-åriga kvinnan av två eritreanska män medan en tredje man vaktade hissdörren.
Bild: Wikimedia Commons

Med våldet tog inte slut i hissen på Flemingsbergs station. Redan samma natt förde de fyra männen bort den berusade och redlösa kvinnan till ett skogsparti utanför Flemingsberg. Där sparkades kvinnan omkull och våldtogs igen – nu av alla de fyra etrianska männen. Enligt åklagare Axel Frick hade männen, som alla är medborgare i Eritrea, utnyttjat både sitt numerära överläge och det faktum att kvinnan var berusad och för rädd för att kunna fullfölja sina avsikter.

Gruppvåldtäkten i skogen filmades samtidigt av en av männen, en handling som åklagaren såg mycket allvarligt på. De fyra männen var från Huddinge, Vallentuna, Sandviken och Motala.

Flemingsbergs naturreservat
Bild: Naturkartan

Gruppvåldtäkterna mot den 40-åriga kvinnan betraktades av åklagaren som synnerligen grova. ”Gärningsmännen hade visat en särskild hänsynslöshet och råhet” eftersom de inte bara hade begått två grova gruppvåldtäkter. De hade också filmat en av våldtäkterna. En annan försvårande omständighet var att den kvinna de utnyttjade befunnit i en särskilt utsatt situatiion.

Idag, tisdagen den 3 januari 2023, kom domen mot de fyra eritreanerna från Södertörns tingsrätt. Straffen blev stränga. Tre av männen dömdes till fem år och sex månaders fängelse för grov våldtäkt. Den fjärde mannen dömdes till fängelse i två år och tre månader för våldtäkt.

Våldtäkt
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Eftersom åklagaren betraktade brotten som synnerliga råa och hänsynslösa krävde han också att de fyra männen efter avtjänat straff i Sverige skulle utvisas till Eritrea och inte ha rätt att återvända till Sverige förrän tidigast om femton år. Männen hade flytt  illegalt från Eritrea till Sverige för att slippa den eritreanska militärtjänsten.

Men domarna (nämndemännen) i Södertörns tingsrätt sade nej. Männen fick inte utvisas till Eritrea eftersom de riskerade att utsättas för förföljelser av de etritreanska myndigheterna om de dök upp i hemlandet. Tingsrätten valde istället att låta våldtäktsmännen få stanna i Sverige efter avtjänat straff.

Våldtäkt
Bild: Shutterstock/köpt
bild

I princip hindrar inte svensk lagstiftning att personer som har begått grova brott i Sverige utvisas efter fängelsestraffet. Dock föreskriver utlänningslagen att utvisning inte får ske om de utvisade personerna riskerar repressalier och förföljelser i hemlandet. Det var den paragrafen som Södertörns tingsrätt stödde sig på.

Det här är ännu en dom som jag inte förstår mig på. De fyra eritreanerna hade gjort sig skyldiga till synnerligen grova och hänsynslösa våldtäktsbrott mot en värnlös kvinna. Bara gärningen som sådan kvalificerade för utvisning. Dessutom hade männen rymt från Etitrea för att slippa militärtjänstgöring där. Kan verkligen detta betraktas som ett giltigt flyktingskäl? Av vilket anledning ska Sverige gulla med personer som dels flyr från militärtjänsten i hemlandet, dels begår grova och allvarliga brott när de kommer till Sverige?

Våldtäkt
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Den här domen är stötande. Jag har ingenting att erinra mot fängelsestraffens längd. Straffen får betraktas som relativt hårda. Men att tingsrätten motsätter sig åklagarens krav på utvisning förstår jag inte alls. Det är ännu ett tecken på den svenska mesigheten, det svenska daltandet med grova brottslingar och de rättsvårdande myndigheternas benägenhet att ta större hänsyn till dem som begår brotten än till brottsoffren.

Det är idag oklart om domen kommer att överklagas till Svea Hovrätt. Jag anser att åklagaren borde göra det. Hovrätten borde få chans att ta ställning till frågan varför fyra grova våldtäktsmän slipper utvisning till Eritrea eftersom de kanske skulle mötas av repressalier där. Jag tror att det finns mer än ett sätt att tolka utlänningslagen på. Jag anser att en domstol i första hand ska beakta hänsynslösheten i de brottsliga gärningarna och inte enbart ta hänsyn till vad som kommer att hända gärningsmännen när de återförs till sitt hemland.

Södertörns tingsrätt
Bild: Sveriges Domstolar

De här fyra männen visade sig besitta mycket hög kapacitet när det gällde råhet, brutalitet och hänsynslöshet. Eftersom de nu får stanna i Sverige efter avtjänat fängelsestraff så är det fritt fram för dem att begå nya grova våldsbrott utan att riskera att utvisas från Sverige.

”Så här kan det inte få gå till!”

De här våldtäktsmännen förtjänar inte att bli behandlade med silkesvantar av svenska domstolar. Domen måste prövas på nytt. Så här kan det inte få gå till.