Det är enklare att få ett vaccinationsintyg för sin katt än att få ett intyg att man har vaccinerats mot covid-19! Varför ska allting krånglas till och byråkratiseras i Sverige?

Det går fortfarande trögt med vaccinationerna i Sverige. Sen igår har bara ytterligare 11 860 personer vaccinerats med den första dosen. Totalt har idag, den 4 februari, endast 276 008 personer fått sin första vaccindos mot covid-19. Det motsvarar futtiga 3.36 procent av  befolkningen över 18 år.
Det ska jämföras med Storbritannien som redan har hunnit ge 10 miljoner britter deras första spruta.
Vaccinering
Bild: Istock
Samtidigt kommer idag nya avslöjanden från regioner där sjuka och svaga har prioriterats bort ur vaccinationskön till förmån för chefer och administrativ personal. I morse kunde Sydsvenska Dagbladet avslöja att bara en tiondel av vaccinet på flera LSS-boenden för gravt funktionsnedsatta personer i region Skåne hade fått sitt vaccin. Resten av vaccinet hade gått till chefer och personal inom förvaltningen.
Gravt fusk i Region Skåne med vaccin till personer med särskilda behov.
Bild: neuro.se

Totalt har förvaltningen tilldelats 175 vaccindoser. 160 av dessa har gått till personalen, alltså även till personal som inte har någon direktkontakt med de boende. På de LSS-boenden för äldre med intellektuella funktionsnedsättningar som förvaltningen ansvarar för bor 1 000 personer. Av dessa har bara femton personer fått sin första vaccindos.

”Det här är ett klart brott mot rekommendationerna och turordningssreglerna”
Bild: Elisabet Höglund
Detta är självfallet ett flagrant brott mot Folkhälsomydighetens rekommendationer om att svaga och utsatta grupper ska få sitt vaccin först. På en presskonferens idag förklarade socialminister Lena Hallengren dessutom att det heller inte finns några sanktioner mot personer och grupper som går förbi vaccinationskön. Det är alltså fritt fram att fuska och mygla och låta unga och fullt friska gå före i kön.
Enligt Lena Hallengren finns det inga sanktioner mot fusk och mygel med vaccinet.
Bild: Kristian Pohl/regeringskansliet
Enligt min mening håller förtroendet för regeringen och Folkhälsomyndigheten snabbt på att raseras när vi ser hur alltfler fall av mygel och fusk med vaccin uppenbaras.
Och så har vi det där med vaccinationsintygen. Det är det mest självklara av allt att en person som har fått sina två vaccindoser mot covid-19 ska ha ett vaccinationsintyg på både svenska och andra språk som intygar att personen ifråga har blivit legalt vacccinerad. Detta diskuteras på EU-nivå men något ställningstagande om vaccinationsintygen har inte gjorts – trots att detta borde ha varit klart för längesen.
Vaccinering mot covid-19
Bild: Shutterstock/köpt bild
För att kunna röra sig fritt inom EU-området är det självklart att varje EU-medborgare ska ha ett intyg som verifierar att han eller hon har blivit vaccinerad. Ett sådant intyg borde ha varit framtaget redan idag.
Men tidigast den 1 juni i år kommer ett digitalt vaccinationsintyg att vara på plats, säger  inrikesminister Anders Ygeman idag. Han tillägger för säkerhets skull att det är den svenska regeringens mål. Lena Hallengren menar att intyget ska hålla internationell standard.
Anders Ygeman igen:
”Alla som vaccineras har rätt att få ett intyg av vaccinatören. Nu tar vi fram en digital infrastruktur för vaccinationspass och verifiering av dessa. Detta kommer att göra vaccinationsintygen säkrare, enklare och internationellt gångbara, säger Ygeman.
”Digital infrastruktur för vaccinationspass och verifiering av dessa”. Så heter det alltså. Var det någon som förstod det här?  ”Digital infrastruktur …” Varför kan Anders Ygeman inte uttrycka sig så att folk förstår?
Anders Ygeman
Bild: pressbild socialdemokraterna
Den där ”digitala infrastrukturen” kommer inte att vara klar till den 1 juni. Jag lovar att äta upp mina skor om det blir så. Ingen deadline har ju hittills hållit när det gäller pandemibekämpningen i Sverige. Varför skulle vaccinationsintygen göra det?
Sigrids internationella vaccinationsintyg
Bild: Elisabet Höglund
Nej, faktum är att det är enklare att få ett vaccinationsintyg för sin katt eller hund i Sverige idag än vad det kommer att bli att få ett intyg på att man har vaccinerats mot covid-19.
I Sverige finns idag närmare 1,5 miljoner registrerade katter och 900 000 registrerade hundar. Dessa får omedelbart ett vaccinationsintyg när husse eller matte går till veterinären för att låta sin lilla kisse vaccineras mot kattpest och kattsnuva vartannat eller vart tredje år.
Grafik: Matte Elisabet
Vår lilla Sigrid har ett eget vaccinationsintyg (dessutom på engelska) där hennes vaccinationer är inskrivna och vederbörligen stämplade av en veterinär. Visserligen är intyget
inte digitalt utan bara av papper men det fungerar att visa upp när så krävs, till exempel när hon måste bo några veckor på kattpensionat om Bosse och jag ska resa bort eller om hon själv skulle vilja följa med oss till Spanien någon gång när detta blir hälsomässigt möjligt.
Mitt eget vaccinationsintyg för vaccinering mot lunginflammation
Bild: Elisabet Höglund
Även jag själv har flera vaccinationsintyg hemma, till exempel ett intyg som visar att jag har blivit vaccinerad mot lunginflammation. Även detta är ett pappersintyg men ingen skulle ifrågasätta detta. Jag har tidigare också alltid fått vaccinationsintyg när jag skulle åka på jobb i utsatta områden som till exempel Mellanöstern. Det var aldrig någon som frågade efter intyget men det låg alltid där i min handväska.
Slutsatsen av detta är att det är enklare att få ett vaccinationsintyg för sin katt än det kommer att bli att få ett vaccinationsintyg för oss människor som verifierar att vi har blivit vaccinerade mot covid-19.
Lilla Sigrid har inga problem med vaccinationsintyget
Bild: Elisabet Höglund
Varför ska allt som har med pandemin att göra byråkratiseras och krånglas till? Varför måste det nödvändigtvis vara digitala intyg? Går det inte bra med ett pappersintyg? Våra pass är ju inte digitala. Varför ska allt vara av gemensam EU-standard? Kan inte Sverige snabbt ordna fram ett eget vaccinationsintyg utan att det först ska ältas (och försenas) i EU-byråkratin?
Lilla Sigrid
Bild: Elisabet Höglund
Varken Sigrid eller jag blir kloka på denna senfärdighet.