När ska media avslöja namnet på den ”folkkära kvinnliga radioprofilen” som utreds för sexuella trakasserier?

UPPDATERING KL 21.40

Rubriken på det här inlägget, ”När ska media avslöja namnet på den ”folkkära kvinnliga radioprofilen” som utreds för sexuella trakasserier”, kan tolkas på två sätt: antingen som djup ironi eller som djupt allvarlig och seriös.

Sveriges Radio
Bild: Marcelos Pena

Sen tre veckor tillbaka utreds enligt samstämmiga medieuppgifter en folkkär kvinnlig programledare vid Sveriges Radio för anklagelser om sexuella trakasserier, sannolikt mot andra kvinnor. Nyheten om detta slog i helgen ner som en bomb. Alla började omedelbart undra: vem är den där kvinnan? Ingen har ännu avslöjat hennes namn trots att jag är övertygad om att många journalister på tidningar, radio och TV samt i sociala medier vet vem hon är.

Radiostudio
Bild: Radio studios services

Jag är själv till 99 procent säker på vem kvinnan är. Men jag kommer inte att avslöja hennes namn. Men för varje dag som går dras snaran allt hårdare om hennes hals. Fler och fler detaljer avslöjas som gör att kvinnans identitet alltmer ringas in. Ändå är det osäkert om och i så fall när hennes identitet kommer att avslöjas.

Sveriges Radio
Bild: focusneon

På fredag den här veckan kommer Sveriges Radios internutredning av anklagelserna mot kvinnan att vara klar. Programledaren är sjukskriven sen några veckor tillbaka och hennes program har tagits över av andra programledare/distrikt inom Sveriges Radio. Gott så.

Radiostudio
Bild: twitter.com

Jag har inget behov av att se denna kvinnliga medieprofil löpa gatlopp. Men när det för några veckor sen avslöjades att flera kända manliga journalister/TV-personligheter i samband med Metoo-kampanjen hade utsatt en rad kvinnor för sexuella trakasserier och övergrepp, så var medierna inte sena med att avslöja deras namn – med rätt eller orätt.

Martin Timell
Bild: Youtube.com

Först med att bli avslöjad och uthängd var Martin Timell på TV4, vars TV-karriär nu sannolikt är över. Sen fjorton dagar tillbaka är han fortfarande förstasidesstoff.

Fredrik Virtanen
Bild: DagensPS

Den andre att bli avslöjad (egentligen valde han att avslöja sig själv) var Aftonbladets stjärnreporter Fredrik Virtanen. Han har tagit time out från sitt arbete och är numera även portad från Aftonbladets ledarredaktion, där han har skrivit krönikor sen 2012. Virtanen får nog också svårt att komma tillbaka till sin forna mediala position. Det handlar ju i båda fallen om trovärdighet.

Den tredje man som har avslöjats är programledaren på SVT Lasse Kronér. Mot honom pågår nu också en förundersökning om sexuella trakasserier.

Lasse Kronér
Bild: Besteman

 

Bild: Vetenskap och hälsa

I kölvattnet av #Metoo-kampanjen har förutom de tre nämnda ytterligare män anklagats av olika kvinnor för sexuella trakasserier men såvitt jag har sett är ingen av dessa män namngivna. Kanske beror det på att de inte är tillräckligt kända, att de inte har tillräckligt hög ställning. För ju högre position man har, desto mera frestande är det att avslöjas och ju högre höjd man faller ifrån, desto större blir som bekant fallet.

Radiostudio
Bild: Youtube.com

Men det mest sensationella avslöjandet är ändå den kvinnliga radioprofilen, hon som har varit så folkkär, så uppburen, så älskad, så prisbelönt, ja allt. Att hon dessutom är kvinna var inte minst överraskande. Kvinnor kan väl inte utsätta någon för sexuella trakasserier? Jo, uppenbarligen kan kvinnor det. Fortfarande tiger medierna om vem hon är. Kritiken efter publiceringarna av namnen på Martin Timell och Fredrik Virtanen har kanske fått redaktionerna att tänka efter före.

Bild: acrosstheuniverse

Eller är det rentav så att den här kvinnan skyddas extra därför att hon är just  – kvinna? Därför att hon är så upphöjd. Kvinnor kommer alltid lindrigare undan än män. En man kan hängas ut med hull och hår men visar det sig att en kvinna burit sig precis lika illa åt mot kollegor och medmänniskor, ja då skyddas de ändå av det omgivande samhället. Om en kvinna begår ett allvarligt brott, så blir straffet för hennes brott nästan alltid lindrigare än om hon hade varit man. Kvinnor behöver liksom inte riktigt ta ansvar för sina handlingar.

Sveriges Radio
Bild: Focusneon

Uppenbarligen har i alla fall Sveriges Radio (och även Sveriges Television) valt att under alla år skydda den populära programledaren. Det har tidigare gjorts anmälningar till arbetsledningen på SR mot den här kvinnan och hennes uppträdande men anklagelserna har tydligen varje gång sopats under mattan. Hon har skyddats, kanske inte av omsorg av henne själv utan av omsorg om Sveriges Radios goda rykte. Det gällde för kvinnans kollegor att till varje pris hålla programledaren ”på gott humör”, ska cheferna ha sagt. Men detta har bara blivit en ännu bättre jordmån för vantrivsel och dålig arbetsmiljö.

Detta håller naturligtvis inte i längden. Självklart ska man inte peka ut någon med namn om anklagelserna är osanna och bara har kommit till för att skada kvinnan själv. Någon polisanmälan mot kvinnan har uppenbarligen heller inte gjorts, även om de eventuella brott hon kan ha begått sannolikt ännu inte är preskriberade. Jag tror heller inte att det blir någon polisanmälan.

Bild: Mansidealet

Hur det kommer att sluta vågar jag inte sia om. Samtidigt måste jag säga att #Metoo-kampanjen har varit till stor nytta. Först nu kan misshandel, våldtäkter, sexuella trakasserier och ofredanden komma upp i ljuset efter att ha odlats i det fördolda under många många år. Äntligen kan det osunda, smutsiga, klandervärda vädras ut. Luften kan göras ren och kvinnor (för det handlar trots allt mest om kvinnor) kan känna sig lite säkrare i sina liv.

Bild: Manupsweden

Jag tror inte att våldtäkter upphör att begås efter #Metoo men kanske kommer samhället att ta dem på lite större allvar i fortsättningen. Sexuella trakasserier kommer kanske att bli något färre, eftersom  #Metoo har gett kvinnor lite mera råg i ryggen. I fortsättningen vågar kanske kvinnor säga ifrån om en man (eller fördensskull en annan kvinna) kommer för nära utan att behöva vara rädda för att inte bli tagna på allvar.

Bild: Honestribbon.org

Samtidigt kan #Metoo få negativa konsekvenser. Känsligheten för vad som skulle kunna kallas sexuella trakasserier kommer att öka. Kvinnor kommer att bli mera observanta – men även män. Risken finns att klimatet mellan män och kvinnor kommer att bli mer spänt och anklagande. Misstänksamheten kommer att öka. Detta är naturligtvis inte bra eftersom män och kvinnor även i  fortsättningen måste kunna leva sida vid sida i samhället. Män och kvinnor är inte bara sexuella människor. De är också arbetande, tjänstgörande, anställda, chefer, kollegor, ja allt.

Bild: Obsid

Eller också blir det jättebra. För självfallet ska ingen människa, man eller kvinna, behöva stå ut med kränkningar och övergrepp bara därför att (de manliga) förövarna alltid har ansett sig ha rätten på sin sida.

NY UPPDATERING TORSDAG EFTERMIDDAG 9 NOVEMBER

Enligt tidningen Expressen idag, torsdag, har företagsledningen vid Sveriges Radio beslutat att den ”folkkära” kvinnan inte får återvända till det program hon tidigare har lett. Kvinnan kommer däremot att få stanna kvar på Sveriges Radio. SR kommer heller inte att polisanmäla kvinnan. Detta enligt Expressen.