Ännu fler frågetecken kring den franska flygkatastrofen


Det var här i cockpiten på Germanwings flygplan A320 på väg från Barcelona till Dusseldorf den 24 mars som det mystiska hände. Ja, jag hävdar faktiskt att omständigheterna kring flygkatastrofen i Alperna inte har blivit särskilt mycket klarare, inte ens sen de franska flygsäkerhetsmyndigheterna idag presenterade sin första granskning av innehållet i det andra svarta låda som påträffades igår, nedborrad två decimeter i jorden ett bra stycke från nedslagsplatsen. Detta trots att alla tolkar den senaste informationen som ytterligare en bekräftelse på att Andreas Lubitz medvetet valt att begå självmord genom att krascha det flygplan han själv var andrepilot för.

Alla har alltså hittills hävdat att den senaste informationen visar att det nu är helt bevisat att Andreas Lubitz med avsikt ökade hastigheten på planet för att med ännu högre fart kunna braka in i berget. Detta i syfte att döda sig själv, flygkaptenen, kabinpersonalen och de 144 passagerarna, av vilka två var spädbarn och sexton ungdomar i femtonårsåldern. Uppgifterna i den andra svarta lådan stämmer enligt den franska flygsäkerhetsmyndigheten BEA väl överens med informationen från den första svarta lådan, den s k Cockpit Voice Recordern, nämligen att Lubitz medvetet störtade planet i avsikt att begå självmord.

Många tycker förstås att jag är både inbilsk och korkad som vågar ifrågasätta dessa slutsatser. Det gör jag egentligen inte men det finns uppgifter i dagens besked som det finns anledning att ytterligare fundera en del kring.

Visst finns det omständigheter i Andreas Lubitz liv, inte minst under de sista veckorna, som talar för att den mannen förr eller senare skulle begå självmord. Men självmord kan man begå på många sätt. Han ordinerades ju både ångestdämpande läkemedel och sömntabletter för sina psykiska besvär, så dessa mediciner skulle han mycket väl ha kunnat använda för att avsluta sitt liv. Att krascha det flygplan han själv körde känns väl därför lite grand att overdo it. Men han kanske ville begå sitt självmord på ett mera spektakulärt sätt än att somna in av sömntabletter? Och det lyckades han verkligen med om det var så att han avsiktligt kraschade planet för att ta livet av sig själv och ytterligare 149 människor.¨

En av de frågor jag ställer mig efter dagens uppgifter från den andra svarta lådan innehållande tekniska flygdata är följande: Varför ökade Lubitz hastigheten på planet minuterna innan det kraschade in i berget? Det behövde han väl inte göra. Planet flög ju redan med en hastighet av över 800 kilometer i timman. Den farten räckte sannerligen gott och väl för att garantera sig själv och sina passagerare en snabb och säker död. Denna omständighet borde flygexperterna fundera på en stund på.

Jag är ingen flygexpert men min man Bosse har visserligen inte tagit något flygcertifikat men däremot tagit ett stort antal flyglektioner och lärt sig en del om vad en pilot vill uppnå med vissa manövrer och kommandon. Om ett plan av någon anledning håller på att tappa fart och sjunka så är huvudregeln att öka hastigheten och därmed förhoppningsvis få planet att stiga igen. Det är faktiskt så man gör för att om möjligt undvika en
katastrof.

Var det så att Andreas Lubitz upptäckte att han låtit planet av någon anledning sjunka för lågt och genom att gasa på försöka få upp planet på marschhöjd igen? Var det till och med så att han visserligen hade tänkt krascha planet men ångrat sig i sista stund och försökt få upp planet så att det kunde gå fritt över alptopparna?

Detta tillvägagångssätt har prövats tidigare, bl a vid kraschen med Air France-planet i Atlanten för några år sen. Då misslyckades piloterna. Var det så att Andreas Lubitz misslyckades på samma sätt? Det gjorde han definitivt med ledning av det som sedan hände. Detta är förstås spekulationer från min sida men jag vill ändå väcka tanken.

Det finns åtskilligt kvar att granska i den andra svarta låda som påträffades igår. Kanske kommer den granskningen att ge nya svar och räta ut de återstående frågetecknen kring Europas värsta flygkatastrof någonsin.

Bilder: Getty Images