Nya häpnadsväckande turer kring Transportstyrelsens IT-skandal. Stefan Löfven ”fick inget veta”!

 

Jag har i flera dag funderat på att skriva ett inlägg om den beramade IT-skandalen inom statliga Transportstyrelsen men har tyckt att jag själv inte har haft så mycket att tillägga till det som andra redan har sagt.

Stefan Löfven (S)
Bild: regeringen.se

Men sen regeringen (läs: statsminister Stefan Löfven) igår eftermiddag höll en sedan länge efterlyst presskonferens känns frågan ännu mera akut. Statsministern beskrev IT-skandalen som ett ”haveri”. Ändå ansåg han inte att skandalen har skadat Sverige. Hur vet han det? Och kan ett ”haveri” samtidigt vara helt ofarligt? Skandalen har däremot i hög grad skadat tilltron till både flera statsråd i regeringen och statliga myndigheter.

IT-skandalen handlar i korthet om att statliga Transportstyrelsen, som bl a administerar körkortsregistret, järnvägens driftscenraler och alla andra frågor som rör trafik och transporter, t ex trängselskatter.

Trängselskatt i Stockholm
Bild: Transportstyrelsen

2015 bestämde sig Transportstyrelsen för att som det heter ”outsourca” bl a körkortsregistret. Man lät dataföretaget IBM via sina olika dotterbolag i Tjeckien. Serbien, Rumänien, Kroatien och Slovien ta hand om det svenska topphemliga körkortsregistret tillsammans med hyperkänsliga uppgifter om skyddade identiteter hos vissa personer m m.

De personer som arbetade på IBM:s dotterbolag var inte  ”säkerhetsklassade”. De hade alltså ingen utbildning i hur man hanterar säkerhetsklassad information. Därför fanns – och finns – risken för att uppgifter om t ex skyddade identiteter kunde röjas av dessa anställda. Det gäller också hemliga uppgifter om militära fordon och annat säkerhetsklassat material.

När Transportstyrelsens sparkade generaldirektör Maria Ågren 2015 drog igång den berömda outsourcingen bröt hon öppet och avsiktligt mot tre lagar: säkerhetsskyddslagen, personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen samt Transportstyrelsens egna krav på informationssäkerhet.

Säkerhetspolisen fick redan 2015 information om att Transportstyrelsen kan ha överlämnat säkerhetsklassad information i utländska händer. Säpo kallade omedelbart in Maria Ågren och förhörde henne. Vid förhören framkom att Maria Ågren hade struntat i den kritik som säkerhetsansvariga på Transportstyrelsen hade haft mot hennes beslut att lägga ut säkerhetsklassad information på outsourcade företag i Östeuropa. Enligt tidningen Expressen ska hon ha viftat bort dessa interna varningssignaler och även beskyllt sin egen säkerhetsansvarige tjänsteman för att överdriva riskerna. Enligt Ågren var den säkerhetsansvarige på Transportstyrelsen helt enkelt inkompetent. Jag baxnar!

I förhören med Säpo förklarade Maria Ågren också helt frankt att det var mer regel än undantag hos Transportstyrelsen att bryta mot svensk lagstiftning, när denna lagstiftning lade hinder i vägen för snabba beslut inom myndigheten.

Det är så att man häpnar. En generaldirektör med ett totalt ansvar inför både regeringen och svenska folket erkänner öppet att det där med lagstiftning bara är struligt och onödigt. Därför tvingades hon enligt hennes egna uppgifter med jämna mellanrum bryta mot lagen. Det var för övrigt hennes företrädare på posten som chef för Transportstyrelsen Stefan Widlert som från börja hade introducerat dessa systematiska lagbrott. Det var bara för Maria Ågren att fortsätta.

Denna systematiska undanröjande av laghinder är som jag ser det kanske mest allvarliga i den här skandalen. Det är visserligen inte säkert att den säkerhetsklassade information som Transportstyrelsen lät obehöriga och icke säkerhetsklassade personer utomlands hantera har spritts eller på annat sätt missbrukats. Det vet vi inte ännu. Det kan dröja år innan det är fullt klarlagt hur stor skadan egentligen har blivit. Det gör dock inte skandalen mindre – tvärtom.

Inrikesminister Anders Ygeman har inte lyckats förklara varför han inte informerade statsministern i tid. Bild: Twitter.com

Idag tisdag har riksdagens försvarsutskott hållit en utfrågning av försvarsminister Peter Hultqvist samtidigt som inrikesminister Anders Ygeman har förhörts av justitieutskottet. Anders Ygeman är det statsråd som via säkerhetspolisen först fick kännedom om skandalen. Det skedde redan i januari 2016, alltså för mer än ett och ett halvt år sen. I mars 2016, två månader senare, fick försvarsminister Peter Hultqvist via justitiedepartementet information om Transportstyrelsens sätt att hantera känslig säkerhetsklassad information.

Anna Johansson
Infrastrukturminister
Foto: Regeringen

Men det skulle dröja ytterligare mer än ett år innan Anders Ygeman informerade statsminister Stefan Löfven och infrastrukturminister Anna Johansson (trots att hon är ansvarigt statsråd för Transportstyrelsen!). När Ygeman idag fick frågan varför han väntade ett helt år med att informera statsministern svarade han bara: ”Sådana här saker är inget man snackar om på en kafferast”. Nej, självklart inte. Men Ygeman och Löfven träffas väl inte bara på enstaka kafferaster! De sitter ju i samma regering! Pratar de aldrig med varandra?

Inrikesminister Anders Ygeman. Bild: regeringen.se

Anders Ygeman som gjorde sådan succé när  han tillträdde som statsråd efter valet 2014 framstår nu som en ignorant och ansvarslös slarver. Just av det skälet att man inte snackar om säkerhetsrisker på en kafferast borde Anders Ygeman ha informerat statsministern direkt!

Statsminister Stefan Löfven
Bild: regeringen.se

Samtidigt förklarade Stefan Löfven igår att han har förtroende för sina statsråd. Det s k haveriet var tydligen inte hans problem. Inte heller var det infrastrukturminister Anna Johanssons problem, som fick kännedom om IT-skandalen – trots att hon är ansvarigt statsråd!

Inrikesminister Anders Ygeman (S)
Bild: regeringen.e

Det faktum att Säpo fick information om att något inte stod rätt till hos Transportstyrelsen redan 2015 och undersökte saken gör skandalen ännu större. Varför informerade inte Säpo statsministern redan från början? Varför teg Anders Ygeman för statsministern? Varför fick infrastrukturminister sist av alla kunskap om skandalen? Hur har Transportstyrelsen i år efter år lyckas bryta mot svensk lag utan att något hänt. Det är många inblandade som inte har skött sina åtaganden.

Hela oppositionen har med rätta riktat skarp kritik mot regeringens sätt att hantera IT-skandalen. Samtidigt misstänker jag att den förra alliansregeringen också hade sina fingrar i syltburken. Det har ju framkommit att den förre generaldirektören för Transportstyrelsen Stefan Widlert redan hade sanktionerat att hans myndighet skulle bryta mot olika lagar om dessa lade hinder i vägen för beslut skulle verkställas snabbt. Så kanske kastar alliansens partiledare sten i glashus när de kritiserar regeringen och Transportstyrelsen.

Det är något ruttet i Sverige. Hur står det till i andra myndigheter? Ingen vet säkert.

Jag anser att ännu fler frågor har väckts kring IT-skandalen än som blivit besvarade.

Det är i skrivande stund oklart om och när den politiska oppositionen i riksdagen kommer att rikta en misstroendeförklaring mot statsråden Anders Ygeman, Peter Hultquist, Anna Johansson och kanske också mot Stefan Löfven. Denna situation håller statsminister nu på att förbereda sig för och rikta motattacker mot. Vi får se hur denna jätteskandal slutar.