Oacceptabelt att inte våldtäktsmännen i Gottsunda utvisas till Afganistan

 

Det finns ett gammalt svenskt uttryck som heter att man inte ska ”kvälja dom”. Det betyder att man inte får kritisera ett domslut som har avkunnats av en domstol. Fram till 1948 var det till och med förbjudet i lag att kvälja dom. Tack och lov är det inte så längre, men det finns fortfarande en uppfattning i Sverige att ingen ska kritisera en domstol för att man har kommit fram till ett visst domslut. Ungefär som om domstolar i Sverige står över all kritik, över all annan kunskap, över allt annat omdöme, över alla andra bedömningar, till och med över det sunda förnuftet.

Detta är naturligtvis nonsens. Självklart ska man ha rätt att kritisera ett domslut om man anser att det är juridiskt och moraliskt felaktigt eller strider mot det allmänna rättsmedvetandet. Något annat vore horribelt. En hovrätt kan ju t ex komma fram till en annan dom än en tingsrätt – men då är det förstås jurister som kommer fram till detta, inte vanligt folk.

Uppsala tingsrätt
Bild: Orresta Dörr

Hur som helst tänker jag ägna den här bloggen åt att kvälja en dom, nämligen den dom som i torsdags avkunnades av Uppsala tingsrätt och som gällde den fruktansvärda och brutala gruppvåldtäkt som fem afganska tonårskillar, tillika flyktingar, i oktober månad begick mot en minderårig pojke – en 14-åring.

Hugo Alfvéns väg i Gottsunda, Uppsala
Bild: Mäklare Ronnestål

Killarna släpade ut 14-åringen i skogen i närheten av Hugo Alfvéns väg i Gottsunda i Uppsala. Under knivhot och dödshot, slag, sparkar och bett, utsatte tonårskillarna den minderårige för en osedvanligt rå gruppvåldtäkt som pågick under en timmas tid. Under tiden som våldtäkten pågick filmades den av en av de afganska killarna med dennes mobilkamera. Hela eller delar av övergreppet finns alltså på bild.

De fem våldtäktsmännen är afganska medborgare som har sökt asyl i Sverige. Gärningsmännen och brottsoffret känner varandra sen tidigare.

I  torsdags kom alltså domen från Uppsala tingsrätt. Våldtäktsmännen dömdes i fyra fall till sluten ungdomsvård i ett år och tre månader. Den femte gärningsmannen dömdes till sluten ungdomsvård i ett år och en månad. Ingen dömdes till fängelse eftersom de alla sägs vara under 18 år. Åklagaren hade yrkat på utvisning efter avtjänad ungdomsvård men det motsatte sig tingsrätten. Tingsrätten ansåg att det skulle vara alldeles för farligt att utvisa våldtäktsmännen till Afganistan, varför de alltså får fortsätta att leva i Sverige som om inget har hänt.

Det beslutet är för mig obegripligt eftersom Sverige och Afganistan i början av oktober i fjol träffade ett avtal inom ramen för EU där den afganska staten går med på att ta emot afganska flyktingar som utvisas från Sverige. Även övriga EU-länder har träffat liknande utlämningsavtal med Afganistan.

Kände inte tingsrättens ledamöter till detta avtal? Eller var det bara vanligt daltande med kriminella som gjorde att rätten avvisade utvisning?

Jag har inga synpunkter på själva straffet, d v s ungdomsvård. Om ingen kan bevisa att killarna var 18 år eller äldre gäller som alltid fängelseförbud för personer under 18 år. Däremot är det minst sagt stötande att de här gärningsmännen, som visat prov på osedvanlig grymhet och hänsynslöshet, inte kommer att utvisas ur Sverige.

Jag antar att de redan tidigare har sökt eller kommer att söka asyl i Sverige. Är det då sannolikt att just dessa fem afganska brottslingar kommer att beviljas asyl? Nej, det är inte sannolikt. Vad händer då? Ja, rimligen kommer de att utvisas till Afganistan. Å andra sidan är det minst lika troligt att de själva istället går under jorden och lever illegalt i Sverige.

Jag i likhet med många andra hävdar vikten av en generös asylpolitik. Men jag anser inte att de här fem tonåringarna har gjort sig förtjänta av att få asyl. De borde självklart utvisas när den här domen har vunnit laga kraft och straffet avtjänats. Något annat är inte rimligt. Det vore i så fall stötande för det allmänna rättsmedvetandet och riskerar att bidra till att gröpa ur tilltron till asyl- och flyktingpolitiken.

Som domen från Uppsala tingsrätt är skriven idag kan de här våldtäktsmännen fortsätta att våldta, misshandla och kränka andra människor i Sverige när de om något år är fria igen. Av vilken anledning ska vi acceptera det?

Det finns de som hävdar att många ensamkommande flyktingpojkar från Afganistan själva har utsatts för våldtäkter i sitt hemland innan de begav sig till Sverige. Det kanske är sant men det är inget försvar för att killarna själva fortsätter att våldta andra i sitt nya hemland. Det är oacceptabelt att flyktingar med den här sortens brottsliga böjelser ska behandlas vänligare än vi behandlar våra egna kriminella.

Tilläggas kan att den av våldtäktsmännen som filmade gruppvåldtäkten även gjorde sig skyldig till barnpornografibrott. Det brukar rättssystemet i Sverige normalt inte se särskilt milt på. Det vore ett uttryck för god smak om åklagaren överklagar den här domen till hovrätten.