Socialdemokraterna ska inte välja en kvinnlig partiledare bara därför att hon är kvinna. Det är alltid kompetensen och förmågan som måste fälla avgörandet..

Stefan Löfven aviserade överraskande sin avgång i söndags
Bild: flickr.com
Som om detta vore ett problem just idag. Socialdemokraterna har redan haft en kvinnlig partiledare, Mona Sahlin. Hon var partiordförande mellan 2007 och 2011. Hade socialdemokraterna vunnit valet 2010 hade hon förmodligen även blivit Sveriges första
kvinnliga statsminister. Men socialdemokraterna förlorade istället valet och Fredrik Reinfeldt kunde sitta kvar i ytterligare fyra år.
Mona Sahlin
Bild: Shutterstock.com
Nu är frågan åter aktuell men är egentligen helt oproblematisk. Finansminister Magdalena Andersson är nämligen den hetaste kandidaten till ny partiledare för socialdemokraterna efter Stefan Löfven. Hon har också möjlighet att bli statsminister. Det  beror dock helt och hållet på om socialdemokraterna lyckas få igenom en budget i höst som gör att partiet kan fortsätta att inneha statsministerposten. Detta vet vi inget om ännu.
Magdalena Andersson
Bild: flickr.com
Den tidigare partiledaren Mona Sahlin skrev idag en debattartikel i Expressen där hon passade på tillfället att föra fram kravet att socialdemokratin nu måste utse en kvinnlig partiledare. Det är verkligen att slå in öppna dörrar med tanke på att den hetaste partiledarkandidaten faktiskt är – en kvinna.
Mona Sahlin, som både misslyckades med uppdraget som partiledare och att vinna 2010 års val hävdar i Expressen en av hennes kvaliteter som partiledare ”utan tvekan var mitt kön och de skarpa politiska erfarenheter som det har gett mig.”
Mona Sahlin
Bild: socialdemokraterna.se

”Men inte bara det”, fortsätter hon. ”De erfarenheter som vi som kvinnor får genom våra och våra systrars liv, det betyder något för att se och forma politiken på ett annat sätt än vad män gör. Inte nödvändigtvis ett bättre sätt. Men annorlunda.”

Sahlin menar att det faktiskt är en kompetens i sig att vara kvinna och bära med sig de erfarenheter som kvinnor har och som kvinnor ska vara stolta över. Sedan räknar hon upp ett antal skäl till att just kvinnor är bättre lämpade att bli politiska ledare än män:

Mona Sahlin
Bild: flickr./foto Håkan Dahlström

”Alla erfarenheter som kvinnor har, som mammor, som döttrar, som kvinnliga företagare, som utsatta för våld, som offer för sexuellt hat, som slöjtvingade, och alla andra förtryck som alla vi kvinnor känner igen – det är i sig ett skäl till att kvinnor måste ses i den högsta maktens positioner. I alla länder.”

Detta är naturligtvis kvalificerat nonsens. Att kvinnor utsätts för sexuellt hat är inte någon större merit för en kvinna än att vara välutbildad, påläst, kunnig och handlingskraftig. Jag blir så trött på detta ständiga tjat om att kvinnor skulle bli bättre politiker bara därför att de är kvinnor och kanske har blivit förtryckta eller blivit utsatta för våld.

Det jag säger betyder inte att jag bagatelliserar våld mot kvinnor och kvinnoförtryck. Tvärtom. Det är ett stort samhällsproblem som varje gång det inträffar måste uppmärksammas och bekämpas. Men att framhålla våldet mot kvinnor som en politisk merit är kontraproduktivt. Att alltid beskriva kvinnor som offer för mäns grymheter gynnar inte kvinnornas möjligheter att göra sig gällande i samhället, inte heller i politiken.

Magdalena Andersson
Bild: flickr.com/fotograf
Aron Urb

Istället måste kvinnornas faktiska kompetens framhållas, för det är deras kompetens som gör dem bäst skickade att leda ett politiskt parti eller till och med ett land, inte deras privata relationer till män.

För det första tror jag att även manliga politiker förstår att våld mot kvinnor, kvinnoförtryck och kvinnohat är problem som måste uppmärksammas och bekämpas. Jag är inte säker på att en kvinnlig politiker skulle vara bättre på att lösa just dessa problem än en manlig politiker. Det handlar om förmåga och engagemang.

Att bli ordförande för Sveriges största politiska parti är maktpåliggande och betyder ett stort ansvar samtidigt som det kräver en bred kompetens. En skicklig partiledare måste vara välutbildad, kunnig, påläst, intelligent, ödmjuk, framsynt, omdömesgill, erfaren, prestigelös, fingerfärdig, förhandlingstaktisk, samarbetsvillig, karismatisk, tålmodig – bara för att ta några exempel på alla de krav som ställs på en partiledare.

Mona Sahlin
Bild: flickr.com/fotograf Linda Håkansson

Det finns inget som säger att män skulle ha mer av dessa viktiga egenskaper än kvinnor. Det handlar om personliga egenskaper som inte på något sätt är bundna till könet. När Mona Sahlin hävdar att kvinnors särskilda erfarenheter är viktiga att ta hänsyn till när man väljer en partiledare så är det en överdrift. Kvinnliga erfarenheter är viktiga. Men även mäns erfarenheter är viktiga. Mäns våld mot män är också en viktig politisk fråga.

Dessutom måste en partiledare inte kunna allt själv. Hon eller han ska välja medarbetare och rådgivare som besitter de erfarenheter och kunskaper de själva inte besitter. En partiledare eller en statsminister kan aldrig ensam styra landet. Det gör han eller hon tillsammans med kunniga medarbetare och andra skickliga statsråd.

”I väntan på Mona Sahlin”, bok av Christer Isaksson
Bild: goodreads.com

När man läser om Mona Sahlins krav på en partiledare så slås man av hur lite hon själv representerade av alla dessa förträffliga egenskaper. Hon var en politiker som fick många fler chanser än någon annan kvinnlig politiker. Men hon förvaltade sitt pund dåligt. Hon begick den ena omdömeslösheten efter den andra. Hon tvingades ta politisk time out sen hon hade avslöjats med att använda regeringens betalkort till sina privata utgifter.

Hon misslyckades som partiledare eftersom hon icke kunde föra partiet till en valseger. Hon gjorde politiska och strategiska felbedömningar. När hon sedermera blev rikssamordnare mot våldsbejakande extremism åstadkom hon så lite att hon till sist fick sparken.

Mona Sahlin hade kunnat bli den kvinna som verkligen på allvar bröt ny politisk mark i Sverige men det lyckades hon inte med. Hon tvingades istället att bakvägen lämna politiken. Hon hade möjligheten att bli den kvinna som med sina särskilda kvinnliga egenskaper hade kunnat visa att hon var värdig sitt uppdrag. Det gjorde hon inte.

Magdalena Andersson
Bild: flickr.com

Magdalena Andersson har nästan ingenting av Mona Sahlins karisma och förmåga att tjusa och förtrolla till och med sina politiska motståndare. Men jag tror att Magdalena Andersson, om hon blir vald, kommer att bli en av socialdemokratins skickligaste partiledare alla kategorier.

Magdalena Andersson kommer, om hon blir vald, att bli en lysande partiledare, tror jag

Men det kommer inte att bero att hon är kvinna utan på att hon besitter en sällan skådad kompetens.