Svindyra Nya Karolinska ska bara ge akutsjukvård till VIP-patienter och särskilt intressanta fall! Vanligt folk får köa någon annanstans.

Vuxenakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer att stänga den 1 maj i år kl. 06.00! Visste ni inte det, så vet ni det nu.

Det innebär att vuxenakuten vid exakt denna tidpunkt kommer att omvandlas till en intensivakut som bara kommer att ta emot de allra svårast sjuka patienterna. Dit får bara komma patienter med ambulans eller helikopter eller om man har en remiss från en annan vårdgivare. Men även patienter som redan går på behandling på Karolinska ska få tillåtelse att i fortsättningen söka akut på vuxenakuten vid NKS. Så snällt då! Då får kanske jag komma dit, om jag skulle bli akut sjuk, jag behandlas ju och observeras för min cancer vid Karolinska Sjukhuset.

Akutmottagning
Bild: Karolinska Universitetssjukhuset

Akutmottagningen vid Nya Karolinska ska alltså enbart fungera som en VIP-akut för särskilt betydelsefulla patienter och för akutpatienter med särskilt intressanta skador, sjukdomar och diagnoser. Enligt sjukhusets egna reklamparoller ska ”det nya universitetssjukhuset  bedriva högspecialiserad vård med ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade”.

Bild: YouTube.com

Samtidigt skriver sjukhuset att deras ledord är: ”PATIENTEN ALLTID FÖRST”. Det låter ju tjusigt men som ni redan har förstått så är det bara vissa utvalda patienter som ”alltid ska vara först”. Och det är inte bara så att det är högdjuren som ska tas emot på NKS. Dessa ska också kunna känna att de nästan bor på hotell. För alla patienter ska nämligen få enkelrum med egen dusch och toalett och ha plats så att en anhörig kan övernatta.

Nya Karolinska
Bild: Stockholms läns landsting

I Sverige finns en gammal tradition med öppna akutmottagningar på alla sjukhus, en slags genuin tillgänglighetsprincip. Den principen har tidigare varit mycket viktig för våra landstingspolitikerna att slå vakt om. Men inte nu längre. Den nya akuten på NKS har byggts enligt en helt annan princip, nämligen att man ska vara akutsjukhus bara för de patienter som är så allvarligt sjuka att dessa behöver sjukhusets medicinskt och tekniskt mycket avancerade resurser.

Bild: Stockholms läns landsting

Därför blir följden denna: Har du eller dina ungar drabbats av sjukdomar eller skador så att ni anser er behöva uppsöka akuten, så gör er inte besväret att ta er till akuten vid NKS i Solna. Där kommer dörren att smällas igen framför näsan på er.

Ni är nämligen inte tillräckligt ”fina”. Ni är inga VIP-patienter och det måste man vara för att komma in i glasslottet i Solna.

Södersjukhuset i Stockholm
Bild: plexusskada.se

Det här betyder inte bara att flertalet akutsjuka patienter utestängs från Nya Karolinska. Det betyder också att antalet akutvårdplatser vid NKS kommer att minska från dagens 80 000 platser till bara 25 000. Vem ska efter den 1 maj ta emot de 55 000 patienter som inte får komma till Nya Karolinska? Jo, de får vackert söka sig till något annat akutsjukhus, förslagsvis Södersjukhuset i Stockholm, eller ännu hellre till någon näraliggande vårdcentral eller närakut.

Patienter i väntrum . Personera på bilden har inget med innehållet i det här inlägget att göra.
Bild : footageframepool.com

Redan nu varnar ledningen för Nya Karolinska i Solna patienterna för att sticka in sin näsa genom akutmottagningens glasdörrar. Istället uppmanas folk att uppsöka närmaste närakut eller vårdcentral. För om folk åker till akuten på Nya Karolinska ”så riskerar de att få vänta i många timmar (mer än 8 timmar) och sedan ändå bli hänvisade till ett annat sjukhus”. Ja, det skriver man faktiskt. Ordagrant.

Jag vill också göra en annan radanmärkning. I NKS:s anvisningar till patienterna står det bl a:

”Vid livshotande tillstånd – ring 112 eller bege dig till närmaste akutmottagning”. Hur ska man kunna bege sig till närmaste akutmottagning om man befinner sig i ett ”livshotande tillstånd”.

Bild: fungarnks.com

Det har redan kommit många protester mot Nya Karolinskas ”nya princip” för akutsjukvård. Det är inte bara så att den ”nya principen” är ojämlik och inte behandlar alla människor lika. Principen innebär också att Nya Karolinska skyfflar över en stor mängd patienter till andra vårdinrättningar, patienter som NKS inte vill ha eftersom de inte passa in i ”den nya principen”.

På det här sättet har en slags gräddfil bildats inom akutsjukvården i Stockholm. Bara de mest intressanta och finaste fallen ska NKS ta emot. Det andra skräpet får övriga sjukvården ta hand om.

Detta är anmärkningsvärt med tanke på vad Nya Karolinska redan har kostat och kommer att kosta skattebetalarna i Stockholms län. Enligt de ursprungliga planerna skulle NKS kosta 14.5 miljarder kronor. I själva verket kostar tillkomsten av detta skrytbygge hela 30 miljarder, alltså mer än dubbelt så mycket!

Till detta ska läggas alla de miljarder kronor som skattebetalarna får pröjsa för de långfristiga tilläggsavtal som NKS har tecknat med byggjätten Skanska Innesfree (dock allt annat än fritt). Dessa kommer fram till 2040 att kosta landstinget (läs: dig och mig som bor i Stockholms län) 61.4 miljarder kronor!

Nya Karolinska

Projektet Nya Karolinska är och förblir en politisk och ekonomisk skandal i världsklass. Om bara någon eller några kunde ställas till svars för denna gigantiska pengabluff men det finns inga sådana rättsliga möjligheter. NKS står där och lyser i vårsolen och vi kommer att tvingas betala vad det kostar.

Sen får vi heller inte komma dit, om vi skulle bli sjuka.

Vi får hoppas att Stockholms läns landsting håller sina löften att bygga ut vårdcentraler och närakuter så att dessa verkligen kommer att kunna ta emot alla de tiotusentals patienter som i framtiden är portade från Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.