Vapenleveranser från väst hindrar fred mellan Israel och Gaza


Jag önskar att det idag är sista gången jag skriver på min blogg om de palestinska barnen i Gaza, inte bara om de döda palestinska barnen utan framförallt om dem som fortfarande lever. Men ingen vet ju hur många timmar eller dagar dessa har kvar att leva. Det bestämmer Hamas, som uppenbarligen har som mål att utplåna sin egen befolkning, och Israel som har som mål att jämna Gaza med marken.

Nästan 1700 palestinier har dött under det snart fyra veckor långa kriget. Antalet dödade israeler är 66. Det betyder 26 gånger fler döda palestinier än israeler. Samtidigt ändras dessa siffror för varje dag. Men propor- tionerna mellan antalet dödade palestinier och antalet dödade israeler kommer knappast att förändras. Det ska betonas att 80 procent av de dödade palestinierna är civila medborgare, medan flertalet israeliska offer är soldater. Visserligen visslar Hamas´ Qassam-raketer så gott som varje dag över södra Israel men de är normalt inte särskilt effektiva utan syftar mest till att skrämma befolkningen. I några enstaka fall har civila israeler skadats av raketerna men syftet verkar mest vara att provocera IDF (Israeli Defend Forces), Israels armé, till att fortsätta fälla sina dödliga bomber och raketer över Gaza.


Det påstås att Hamas uppmanar sina egna medborgare att agera som mänskliga sköldar för att försvara sina hem. Tidigare såg jag dessa anklagelser mest som illvillig ryktesspridning men nu är jag inte lika säker längre. I en radiointervju den 8 juli ska en talesman för Hamas ha sagt precis detta. Så om detta stämmer kan man säga att det palestinska folket i Gaza inte bara har Israel som sin värsta fiende. Även Hamas är deras fiende, eftersom slutresultatet av att agera mänskliga sköldar obönhörligen är att man själv blir dödad, krossad, massakrerad av israeliska bomber.


Ju längre tiden går, ju fler blodiga bilder som visas från Gaza, desto mer förstrött blir omvärldens intresse för detta blodbad. Det gäller inte minst i Sverige. Tongivande svenska politiker har pliktskyldigast uppmanat till eldupphör men varningarna verkar inte vara allvarligt menade, eftersom de flesta vet att det inte blir något eldupphör värt namnet. Varje eldupphör som hittills utfärdats under det här kriget har brutits långt före deadline, antingen av ena eller den andra sidan.

Att se palestinska barn dö i bild upprör snart bara de närmast sörjande, läkare och övrig sjukvårdspersonal,
fredsforskare och palestinavänner i allmänhet. FN:s maningar till fred låter som musen som röt. Det är skrämmande, förfärande, upprörande, ja jag hittar inte fler adjektiv för att uttrycka min indignation över världens likgiltighet. Det finns idag bara en person att vädja till som jag vet åtminstone lider med det palestinska folket.
Det är FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson. Gör något, Jan Eliasson, Visa att FN inte bara är den papperstiger alla anser den vara.

Men jag vet vad världens likgiltighet beror på. Den beror inte i första hand på brist på medmänsklighet. Det handlar inte ens om politik. Det handlar om vapenaffärer. Israel och Hamas understöds båda av vapenleverantörer i andra länder. Iran utpekas t ex som vapenleverantör till Hamas. Det mest uppseendeväckande är att USA försörjer Israel med vapen och ammunition. Häromdagen bekräftade USA:s försvarsdepartement Pentagon att man nyligen fyllt på Israels ammunitionsförråd inne i Israel för att IDF ska kunna fortsätta kriget mot Gaza.

PÅ SAMMA GÅNG SOM BARACK OBAMA FÖRDÖMER BOMBNINGARNA OCH MANAR TILL FRED FÖRSER ALLTSÅ PENTAGON ISRAELS ARME MED NYA VAPEN OCH NY AMMUNITION, SÅ ATT ISRAEL KAN FORTSÄTTA KRIGET I GAZA!!! Vad visar detta? Jo, att det pågår ett infamt dubbelspel mellan stormakterna och Israel/Hamas. Många EU-länder exporterar också vapen till Israel samtidigt som Sverige importerar krigsmateriel från Israel. Hur ska USA, EU, Sverige och den övriga världen kunna protestera mot Israels våldsövergrepp mot det palestinska folket, när dessa övergrepp utförs med hjälp av just de vapen dessa länder själva har försett Israel med.


Det sägs av fredsivrare att länder som bedriver handel med varandra inte startar krig mot varandra. Nej, kanske inte just mot sina handelspartners men i den snårskog av vapengeschäft världen över så medverkar USA, EU, Frankrike, Tyskland, Ryssland, arabländerna m m till att blodiga krig kan fortsätta i andra länder, t ex i Gaza. Det är därför protesterna från USA är ohörbara. Någonstans har jag också läst att Frankrikes
regering har förbjudit antiisraeliska demonstrationer, allt för att inte störa relationerna med Israel..

Det är i detta tillstånd vi befinner oss. Vänta er inte att stormakterna/vapenleverantörerna kommer att röra särskilt många fingrar för att stoppa kriget i Gaza. De vill ju inte bli ovänner med sina vänner.