Var finns det journalistiska ifrågasättandet och det kritiska förhållningssättet till kriget i Ukraina och vem som är ansvarig för vad?