Vem behöver Sverigedemokra- terna nu när nästan alla partier tycker likadant i flyktingfrågan?

Det är omtumlande politiska förändringar som präglar Sverige i dessa dagar. Det som för ett visst parti var lögn igår är sanning idag. Jag tänker förstås i första hand på flyktingfrågan. Sen miljöpartiet i måndags motvilligt gick med på ytterligare skärpningar i flyktingpolitiken är inget längre sig riktigt likt.

Copyright: Palinchak/Dreamstime.com

Stefan Löfven

Detsamma gäller för socialdemokraterna. Stefan Löfven har hela hösten klämts mellan sköldarna i flykting- och asylpolitiken. Den ena skölden har utgjorts av miljöpartiet och deras envisa kamp för att bibehålla en generös flyktingpolitik. Den andra skölden har utgjorts av kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch Thor men framförallt av moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra, som skjutit Stefan Löfven framför sig i riktning mot en alltmer restriktiv invandringspolitik. Idag ser vi resultatet av denna tvekamp.

Copyright: Palinchak/Dreamstime.com

Stefan Löfven

De beslut som den socialdemokratiskt dominerade regeringen har fattat den senaste tiden skulle ha varit otänkbara för bara några månader sen. Samma sak kan man säga om moderaterna under partiets nya ledarskap. Anna Kinberg Batra har helt skjutit Fredrik Reinfeldts gamla flyktingvänliga politik i sank. Batra har fått moderaterna att svänga 180 grader i asyl- och flyktingpolitiken. Så sent som i augusti 2014, bara någon dryg månad före valet, vädjade dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt till svenska folket att öppna sina hjärtan för människor på flykt. Reinfeldts generösa invandringspolitik höll inte ens ett år. Idag är det få som talar om att öppna sina hjärtan.

Copyright; Matthiase/Dreamstime.com

Jimmie Åkesson

Men en lika intressant fråga är vad som kommer att hända med sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson har grundat sin politiska existens på att så långt som möjligt hindra människor på flykt från att ta sig in i Sverige. Nu bedriver både socialdemokraterna, miljöpartiet, moderaterna, kristdemokraterna och i långa stycken även liberalerna en flyktingpolitik som i mångt och mycket stämmer överens med sverigedemokraternas. Eftersom sverigedemokraterna har byggt sitt existensberättigande på flyktingfientlighet så undrar man om partiet verkligen behövs längre. Den frågan är i högsta grad berättigad.

Copyright: Matthiase/Dreamstime.com

Jimmie Åkesson

De väljare som sökt sig till SD eftersom de velat se hårdare restriktioner mot flyktingar behöver inte längre söka svaren på sina frågor hos sverigedemokraterna. Regeringen genomför ju nu faktiskt stora delar av SD:s politik. Det betyder att SD:s väljare och sympatisörer nu har flera partier att välja mellan. Betyder det att sverigedemokraterna hade rätt från början? Nej, inte nödvändigtvis. Den politiska kursändringen hos de andra partierna beror på att verkligheten har förändrats i grunden. Sverige har helt enkelt inte tillräcklig kapacitet att hysa alla de flyktingar som vill flytta hit. Detta är i första hand en ekonomisk fråga, i andra hand en politisk.

Trots den ändrade flyktingpolitiken kommer SD säkert att finnas kvar under lång tid ännu. Sannolikt tvingas man skärpa sin politik och bli ännu mer invandrarfientliga. Men SD har redan börjat tappa i opinionsmätningarna och tappet kommer med all sannolikhet att fortsätta.

Copyright: Canonman29/Dreamstime.com

Syriska flyktingar

Samtidigt ska man komma ihåg att dagens politiska situation är exceptionell med sällan skådade flyktingströmmar genom Europa. Rimligtvis kommer antalet flyktingar så småningom att minska, inte bara på grund av att Europas stater stänger sina gränser utan förhoppningsvis även på grund av att krigssituationen i Mellanöstern förändras så att människor i framtiden kan leva ett tryggare liv i sina gamla hemländer utan att behöva söka sin tillflykt till Europa. Men där är vi inte ännu.

Freden i Mellanöstern är långt, långt borta.

De dramatiska och oväntade politiska beslut som har fattats i Sverige den senaste tiden beror alltså på dramatiska förändringar i omvärlden. De politiker som inte förmår anpassa sin politik efter den yttre situationen är okloka politiker.