Karolinska anklagas för grovt vållande till annans död – sjukhuset ska nu utredas av åklagare!

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge kommer att utredas av åklagare! Denna sensationella nyhet briserade idag.Såvitt jag vet är det första gången i Sverige som ett sjukhus blir föremål för en förundersökning om grovt vållande till annans död.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Bild: Fenix Begravning

Det är förundersökningsledaren Paul Beijnes vid polisområde Stockholm Syd som på eget initiativ har polisanmält Karolinska Universitetssjukhuset sen Dagens Nyheter i höstas avslöjade att flera cancerpatienter dött sen de i somras fastnade i operationsköerna och inte fick sina operationer i tid.

Sjukvård, genrebild
Bild. mynewsdesk.com

Detta hände i somras när Karolinska i Huddinge drabbades av sin värsta personalkris någonsin. Brist på operationssjuksköterskor och vårdplatser gjorde att sjukhuset inte kunde genomföra de canceroperationer som utlovats ett dussintals patienter som drabbats av bl a bukspottkörtelcancer och levercancer. Enligt sjukhuset egna riktlinjer måste en patient som har fått diagnosen bukspottkörtelcancer bli opererad inom 36 dagar r om patienten ska ha en chans att överleva.

Sjukvård, genrebild
Bild: karolinska.se

Tidigt i höstas anmälde Karolinska i Huddinge sig själva till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Sjukhuset hade då granskat tolv fall där patienterna under sommaren hade fått sina operationer kraftigt försenade. Sjukhuset anmälde tre av dessa fall till IVO enligt den s k Lex Maria. Två av dessa patienter har avlidit.

Kammaråklagare Jenny Nordin
Bild. fof.se

Och nu blir det uppenbarligen rättssak av den här sjukhusskandalen. Kammaråklagare Jennie Nordin har åtagit sig fallet med den minst sagt sensationella brottsrubriceringen ”grovt vållande till annans död”. Förundersökningsledaren Paul Beijnes grundade sin polisanmälan på Dagens Nyheters artiklar och ansåg sig tvungen att polisanmäla Karolinska eftersom det fanns anledning att anta att brott hade begåtts som faller under allmänt åtal.

Danderyds sjukhus
Bild: sll.se

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att kirurger vid Danderyds sjukhus erbjöd sig att hjälpa till med flera av canceroperationerna när det tidigt i somras stod klart att kön till Karolinskas gastrokirurgi hade växt. Men vid Karolinska tackade man nej till detta erbjudande och hävdade att man skulle klara av operationerna själva. Så blev det inte, vilket bevisas av att sjukhuset sen själv granskade de tolv patientfallen och anmälde tre fall till IVO.

Om Karolinska hade tagit emot hjälp från Danderyds sjukhus så hade kanske flera cancerpatienter kunnat få sin operation inom utlovad tid, menar överläkare Lars Granström vid Danderyds sjukhus, som är starkt kritisk till Karolinskas agerande.

Operation, genrebild
Bild: cision.news

Orsaken till att Karolinska i Huddinge tackade nej till hjälp beror på att det finns ett övergripande beslut inom Stockholms läns landsting att alla canceroperationer i övre buken ska centraliseras till Karolinska i Huddinge eftersom det där finns den bästa expertisen och de bästa kirurgerna. Jag blev själv för drygt sex år sen opererad på Gastrocentrum vid Karolinska i Huddinge. Redan 2011 gällde denna centralisering av viss bukkirurgi till detta sjukhus.

Operation, genrebld
Bild: cancerfonden.se

Läkarna vid Karolinska ansog helt enkelt inte att kirurgerna vid Danderyds sjukhus hade kompetens och resurser nog att kunna utföra dessa mycket komplicerade och riskfyllda operationer. Det är möjligt att detta stämmer men någon form av avlastning av operationsbördan på Karolinska i Huddinge borde man nog ha gått med på. Det hela luktar prestige lång väg.

Cancer i bukspottkörteln har i allmänhet mycket dålig prognos och hög dödlighet.
Bild: biostock

Det stora problemet med de här cancersjukdomarna, inte minst bukspottkörtelcancer (pancreascancer) är att prognosen är mycket dålig. Det beror framförallt på att den här cancerformen upptäcks väldigt sent eftersom den under lång tid ger så diffusa symptom. Även om man blir opererad för pancreascancer inom utlovad tid så kanske inte överlevnaden ändå inte ökar särskilt mycket. Många patienter med opererad pancreascancer lever kanske bara ett halvår efter operationen.

Just därför är det särskilt viktigt att dessa patienter snabbt blir opererade. Då finns det i alla fall chans till längre överlevnad.

Sjukhusbild, genrebild
Bild: cancerfonden.se

Men det mest intressanta med den förundersökning som kommer att inledas mot Karolinska är den rättsliga aspekten. Kan ett sjukhus dömas för att inte ha opererat en patient i tid? Ännu har ingen person på Karolinska delgivits misstanke om brott men tanken svindlar.

Bara det faktum att ett stort svenskt prestigesjukhus blir föremål för en brottsutredning är sensationellt. Ännu mer sensationellt skulle det bli om läkare och övriga sjukvårdsansvariga vid Karolinska åtalas och döms för grovt vållande till annans död.

Sjukvårdsbild, genrebild
Bild: cancerfonden.se

Personligen har jag svårt att tro att det blir så. Jag tror inte att lagen räcker till här. Även om en förundersökning inleds så är jag inte alls säker på att den inte läggs ner ganska snart. Skulle den fullföljas och åklagaren väcker åtal mot någon eller några medicinskt ansvariga så är det ändå inte säkert att åtalet gillas av domtolen. Då skulle sjukhuset frias från misstankar.

Oavsett hur utgången blir så är redan första stenen kastad. Konsekvenserna av de långa operationsköerna har alltså nu blivit att polis och åklagare agerar utifrån rent juridiska och rättsliga utgångspunkter. Bara det faktum att operationsköerna prövas rättsligt borde vara ett memento både för landstingspolitiker, sjukhusledningar, läkare, sjuksköterskor och vårdplanerare.

Operationsbild. genrebild
Bild: karolinska.se

Jag önskar naturligtvis inte att någon läkare eller ansvarig chef inom Karolinska Universitetssjukhuset blir fälld för detta men det är utmärkt att händelsen prövas även rättsligt. Bara en sådan prövning borde på sikt driva fram ett omtänkande hos alla som är ansvariga för planeringen och resurserna inom vården, d v s att det är oacceptabelt – kanske också brottsligt – att svårt sjuka människor tvingas vänta så länge i  operationsköer så att de hinner dö innan de läggs på operationsbordet.

Det är sensationellt att en förundersökning ska inledas mot ett stort svenskt sjukhus, anser jag.